• Osnovni podaci o firmi
  • pun naziv pravnog subjekta: LUENE 2023 DOO PETROVARADIN
  • adresa: Bukovački put 11, Petrovaradin, Novi Sad, Srbija
  • delatnost i šifra delatnosti: 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
  • matični broj: 21889806
  • poreski broj: 113557591
  • web adresa: luene.rs
  • kontakt e-mail: info@luene.rs

Izjava o konverziji 

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

1. Ograničenje odgovornosti

Luene 2023 d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice Luene.rs i njenog sadržaja.

Luene 2023 d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena. Luene  2023 d.o.o. će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici luene.rs s obzirom na cene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

2. Ograničeno pravo upotrebe

Posetioci Internet stranice Luene.rs sadržaj koriste isključivo u lične i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole Luene 2023 d.o.o. je zabranjena.

3. Registracija korisnika

U Internet prodavnici luene.rs se možete registrovati kao korisnik otvaranjem naloga. Sadržaj Internet prodavnice je dostupan i anonimnim neregistrovanim korisnicima (gostima). Registrovan korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrovani korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati sam odnosno osoba koju je on ovlastio. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu luene.rs

Krajnji potrošač u Internet prodavnici luene.rs može biti I  registrovani korisnik I gost , koji kupuje proizvode za lične potrebe.

U Internet prodavnici luene.rs kupac je isključivo fizičko lice.

4. Zaštita privatnosti

Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na stranici luene.rs su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama. Lični podaci će biti upotrebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.

Luene 2023  d.o.o. za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslate sa porudžbenicom.

Vaši Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

Vaše lične podatke (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail adresa) nećemo deliti sa bilo kojim trećim licem. Svi vaši podaci koje unosite prilikom kupovine koristiće se isključivo za obradu porudžbine na web sajtu Luene.rs

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i broj Vašeg mobilnog telefona. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu Vaše porudžbine.

U tom smislu, od Vas tražimo samo osnovne podatke koji su nam neophodni za sprovođenje “online” prodaje, odnosno podatke koji će nam omogućiti da Vas, u skladu sa propozicijama i dobrim poslovnim običajima, informišemo o svemu što može doprineti poboljšanju naše usluge, sa jedne, te povećanju Vašeg zadovoljstva našom uslugom, sa druge strane.

Konačno, svi podaci koje prikupimo kroz “online” prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši članovi traže i kupuju, odnosno o stranicama koje posećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude kao i izgleda naših stranica, sve u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

Vaši podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje posla, pa se ovim obavezujemo da prikupljene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe, niti ćemo iste učiniti dostupnim bilo kojem trećem licu. Svi zaposleni su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni za poštovanje ove Politike zaštite privatnosti.

Korišćenje naših servisa podrazumeva Vašu saglasnost sa navedenim uslovima korišćenja. Sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim članovima.

5.Politika kolačića

Kolačići služe da sačuvaju podatke na računaru korisnika. Luene 2023 doo koristi kolačiće da pomogne korisniku da prilagodi potrebe korišćenja interneta svojim potrebama. Cookies ne mogu samostalno da pokreću program ili da “prenesu“ Virus Vašem računaru. Cookies služe, na primer, da sačuvaju određeni unos podatka korisnika radi lakšeg korišćenja interneta. Jedna od glavnih prednosti kolačića je da obezbedi uštedu vremena korisniku. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na nosaču podataka korisnika i koji čuvaju određena podešavanja i podatke za razmenu sa našim sistemom preko pretraživača korisnika. Kolačići se mogu i obrisati.

10% Off !!

On all every first order

Join our newsletter

Subscribe to recieve latest update & offer!